NETTUNO น้ำยาล้างมือขจัดคราบหนัก จากประเทศอิตาลี

nettuno

น้ำยาล้างมือช่าง Nettuno จากประเทศอิตาลี เป็นน้ำยาล้างมือในงานอุตสาหกรรม น้ำยาล้างมือที่ให้พลังการขจัดคราบหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สัมผัสที่นุ่มนวลหลังการล้าง Nettuno ก่อตั้งในปี 1970 ในเมืองแบร์กาโม ประเทศอิตาลี โดย Battista Fratus ผู้ซึ่งร่วมกับภรรยาปรับปรุงโรงรถของตัวเองเป็นโรงงานผลิตน้ำยาเคมีที่ช่วยให้การล้างมือจากคราบสกปรกต่างๆ สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ด้วยความกระตือรือร้น ความทุ่มเท ความเสียสละ ทำให้เมื่อผ่านไป 50 ปี NETTUNO กลายเป็นบริษัทชั้นนำของอิตาลีในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดมือสำหรับมืออาชีพ มีสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และยังได้รับการรับรองจาก Eco Label ของสหภาพยุโรปว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ปัจจุบันแม้น้ำยาล้างมือช่าง Nettuno จะถูกบริหารโดยทายาทรุ่นที่ 2-3 จากตระกูล Fratus แต่แนวทางการดำเนินงานของบริษัทยังไม่แตกต่างจากเดิม นั่นคือการให้ความสำคัญกับความคิดสร้าสรรค์ โดยผสมผสานประเพณีและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำความสะอาดสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการปกป้องผิวสัมผัสอย่างอ่อนโยน เป็นเป้าหมายหลักในการทำงานในทุกๆวันของเรา” คือวิสัยทัศน์และภารกิจของผู้บริหารและพนักงาน Nettuno ที่ประกาศลงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท

คุณภาพของ Nettuno

การที่ผลิตภัณฑ์ของ Nettuno มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเพราะพวกเขาพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอและการใช้ความสำคัญกับการลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท ในด้านการวิจัยและพัฒนา Nettuno มีห้องปฏิบัติการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือล้ำสมัย โดยอาศัยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาสูตรน้ำยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความเคารพต่อมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ Nettuno สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างข้อกำหนดในการผลิตให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และต่อสิ่งต่างๆรอบตัว

จากการลงทุนด้านการวิจัยและแนวทางการผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทำให้ Nettuno ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งการรับรอง Quality ISO 9001, Environment ISO 14001 และ EU Ecolabel certified NETTUNO

การผลิตสินค้าเพื่อความยั่งยืน

Nettuno มุ่งมั่นตั้งใจผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แผนงานที่นำไปสู่ความยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการทำกำไรทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางสังคม ผ่านการให้ความสำคัญกับค่านิยม 3 ประการคือ

  1. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของ Nettuno ได้นำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์ โดยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ การควบคุมการใช้พลังงาน และนโยบายการจัดการของเสียที่มีตั้งแต่การลดของเสียไปจนถึงการใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและบริโภค
  2. ความยั่งยืนทางสังคม Nettuno ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านความร่วมมืออันยาวนานในการสนับสนุน งานศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและกลยุทธ์ขององค์กร
  3. จรรยาบรรณ Nettuno มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพสูงอย่างมีจริยธรรม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นรับประกันความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับกฎหมายและบทบัญญัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย Nettuno ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และศีลธรรมอันดีงามซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรมาโดยตลอด

ตั้งแต่ปี 2549 Nettuno

ตั้งแต่ปี 2549 Nettuno ได้เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations Global Compact ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดำเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดย Nettuno ได้ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากลทั้งในด้านของสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ Nettuno ยังสนับสนุน UN 2030 Agenda หรือ 2030 Agenda for Sustainable Development กรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Nettuno สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ความยั่งยืนในด้าน การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด (ข้อ7,13) การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 6,12,14,15) และ นวัตกรรมและการแข่งขันในการพัฒนาสังคม (ข้อ 5,8,9)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ Nettuno

Nettuno ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน EU ออกสู่ตลาด ซึ่งในประเทศไทยมีน้ำยาล้างมือ 3 สูตรที่ได้รับความนิยมคือ

1) Nettuno Rossa in Crema น้ำยาล้างมือสีแดงอ่อน มีส่วนผสมของเม็ดขัดผิวขนาดเล็กที่ผลิตจากหินแร่ธรรมชาติผสมโปรตีนจากตัวไหม (Silk Protein) และกลีเซอรีน ให้ความนุ่มนวลหลังการล้างมือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของพิมเสนและไม้จันทน์

2) Nettuno Macrocream น้ำยาล้างมือสีน้ำตาลอ่อนที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดผิวขนาดเล็กที่ผลิตจากเปลือกถั่วเฮเซิลนัทและอัลมอนด์มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของดอกไม้และผลไม้ที่เลือกสรรแล้ว พร้อมทั้งให้ความนุ่มนวลหลังการล้างมือ

3) Nettuno Linea Blanca น้ำยาล้างมือสีขาวนวลที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดผิวขนาดเล็กที่ทำจากหินแร่ธรรมชาติใช้ล้างมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวจากการปรุงอาหาร เครื่องแกง เครื่องปรุงต่างๆ ใช้ล้างมือเพื่อขจัดคราบและกลิ่นของน้ำมันเครื่อง ผงเขม่า ฝุ่นสนิมที่ติดอยู่บนมือ จากงานซ่อมบำรุงผสมกลีเซอรีน ให้ความนุ่มนวลหลังการล้างมือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของลาเวนเดอร์

ซึ่งปัจจุบัน Solutions Express ผู้นำด้านสินค้านวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน ได้เป็นผู้นำเข้าสินค้าของ Nettuno มาจำหน่วยในประเทศไทย เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการใช้สินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานระดับสากล สามารถหาเข้าถึงสินค้าแบรนด์ชั้นนำของโลก เพื่อให้การขจัดคราบสกปรกร้ายแรงและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกจากมือกลายเป็นเรื่องง่าย สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมิตรกับผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ ของ Nettuno

One thought on “NETTUNO น้ำยาล้างมือขจัดคราบหนัก จากประเทศอิตาลี

  1. Pingback: อุปกรณ์ช่าง ยี่ห้อไหนดี จะเลือกใช้งานทั้งที ต้องเลือกให้ปัง

Comments are closed.